Card image cap

ثبت نام پذیرفته شدگان 98

همزمان با آغاز ثبت نام دانشجویان جدید الورود ، میز خدمت انجمن علمی گروه کامپیوتر در محل ثبت نام پذیرفته شدگان جدید ( سوله ورزشی ) به جهت مشاوره و راهنمایی به دانشجویان عزیز دایر می باشد.

شما برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید